• Work
  ДИЖИТАЛ ПРОФЕССОР
  БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙГ АВЧИРНА
 • Work
  БОЛОВСРОЛ 4.0
  "APLUS.MN"
 • Work
  " НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ "
  ШИНЭ БОЛОМЖ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Image 1

СИСТЕМИЙН ДИНАМИКИЙН ЛАБОРАТОРИ

Дээд боловсролын бодлогын талаар судалгаа явуулж, системийн сэтгэлгээ, системийн динамикийн аргад тулгуурласан бодлогын туршилт явуулдаг лаборатори.

Дэлгэрэнгүй унших
Image 1

БАГШИЙН ХӨГЖИЛ НАСАН ТУРШИЙН ХӨГЖИЛ

"НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ" -ийн Багшийн хөгжил, насан туршийн боловсролын тэнхим нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагааг хариуцан явуулж байна.

Дэлгэрэнгүй унших
Image 1

СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ ИНОВАЦИЙН ЛАБОРАТОРИ

"НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ" -ийн СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ ИНОВАЦИЙН ЛАБОРАТОРИ нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагааг хариуцан явуулж байна.

Дэлгэрэнгүй унших

АЛСЫН ХАРАА, ЗОРИЛГО