• Work
  ДИЖИТАЛ ПРОФЕССОР
  БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙГ АВЧИРНА
 • Work
  " НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ "
  ШИНЭ БОЛОМЖ
 • Work
  Дээд боловсролын онол, арга зүй
  Цуврал сурах бичиг
 • Work
  Дээд Боловсролын Удирдлага
  нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээл
 • Work
  UNESCO-ICHEI & MUST-OEC
  Collaboration
 • Work
  IIOE Pilot Project in Mongolia Launched
  On 22 September 2022, UNESCO-ICHEI and the Mongolian University of Science and Technology (MUST) co-organized the official launch event of IIOE pilot project in Mongolia titled Blended Learning Capacity Building for STEM Teachers.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Image 1

СИСТЕМИЙН ДИНАМИКИЙН ЛАБОРАТОРИ

Дээд боловсролын бодлогын талаар судалгаа явуулж, системийн сэтгэлгээ, системийн динамикийн аргад тулгуурласан бодлогын туршилт явуулдаг лаборатори.

Дэлгэрэнгүй унших
Image 1

БАГШИЙН ХӨГЖИЛ НАСАН ТУРШИЙН ХӨГЖИЛ

"НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ" -ийн Багшийн хөгжил, насан туршийн боловсролын тэнхим нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагааг хариуцан явуулж байна.

Дэлгэрэнгүй унших
Image 1

СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ ИНОВАЦИЙН ЛАБОРАТОРИ

"НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ" -ийн СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ ИНОВАЦИЙН ЛАБОРАТОРИ нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагааг хариуцан явуулж байна.

Дэлгэрэнгүй унших
Image 1

Erasmus+ (DeSTT project)

Багш, судлаачдын манлайллын ур чадварыг хөгжүүлэх DeSTT (Development of Skills and Teachers Training for Leadership) төсөл

Дэлгэрэнгүй унших
Image 1

Erasmus+ (ARTEST project)

ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилт бүхий ARTEST олон улсын боловсролын төсөл нь 2020 оноос эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд уг төслийн зорилго нь ОХУ болон Монгол улсын боловсролын хүмүүнлэгийн салбарт Европын тэрг…

Дэлгэрэнгүй унших

ШИНЭ МЭДЭЭ

АЛСЫН ХАРАА, ЗОРИЛГО