НБТ-ийн багш, судлаачид Манлайллын сургалтад хамрагдаж Европын туршлага судаллаа

image

  • Багш, судлаачдын манлайллын ур чадварыг хөгжүүлэх DeSTT (Development of Skills and Teachers Training for Leadership) төслийн хүрээнд 2021.09.23- 2021.09.27 ны хооронд  "Манлайллын ур чадварыг хөгжүүлэх нь: Европын туршлага" сэдэвт сургалт, семинар амжилттай зохион байгуулагдлаа.

  • Сургалтад НБТ-ийн "Боловсрол судлал" ба "Боловсролын Удирдлага" хөтөлбөрийн багш, судлаачид хамрагдаж сертификат гардан авлаа.