СИСТЕМИЙН ДИНАМИКИЙН ЛАБОРАТОРИ

Дээд боловсролын бодлого, системийн динамикийн лаборатори нь Дээд боловсролын бодлогын талаар судалгаа, явуулж, системийн сэтгэлгээ, системийн динамикийн аргад тулгуурласан бодлогын туршилт явуулдаг лаборатори байна. Үндсэн үйл ажиллагаа нь:

 

1. Дээд боловсролын тулгамдсан асуудлуудаар судалгаа явуулах

  • а. Их сургуулийн чансаа тогтоох судалгааны ажлыг эрхлэн явуулах;
  • б. Судалгааны их сургууль байгуулах чиглэлээр судалгаа явуулж, зөвлөмж гаргах;
  • в. Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл англи хэл дээр гаргана.

 

2. Систем динамикийн судалгаа явуулах

  • а. Дээд боловсролд системийн сэтгэлгээг нэвтрүүлэх чиглэлээр судалгааны ажлыг явуулах
  • б. Дээд боловсролын тулгамдсан асуудлыг системийн динамикийн загварчлалыг ашиглан шийдэх чиглэлээр судалгаа явуулах