blog
03 10-р сар
“Дижитал профессор” боловсролын шинэчлэлийг авчирна
ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсролын төвд “Боловсрол 4.0”
blog
03 10-р сар
БОЛОВСРОЛ 4.0 "APLUS.MN"
Монгол хэл дээр боловсруулсан анхны нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээл (MOOC)
blog
03 10-р сар
НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ-ШИНЭ БОЛОМЖ
ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсролын төв нь сурагч оюутнууд бие даан суралцах арга болох шинэ онолын талаар судалгааг эхлүүлж байна.