blog
09 10-р сар
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ЦУВРАЛ ЗӨВЛӨМЖ 1
"Бусадтай адил үзэж харсан хэдий ч түүний талаар бусдын тунгааж бодоогүйг эргэцүүлэн бодож, учир шалтгааныг олж харахыг судалгаа гэнэ"
blog
09 10-р сар
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ЦУВРАЛ ЗӨВЛӨМЖ 2
“Сурахаа зогсоовол 20 настай ч 80 настай ч хөгширнө. Харин үргэлж сурч байдаг хүн үргэлж залуу байдаг. ” Хенри Форд
blog
09 10-р сар
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ЦУВРАЛ ЗӨВЛӨМЖ 3
“Нийтийг хамарсан авилга нийгэмд сая сая долларын хохирол учруулаад зогсохгүй бүх нийтэд чанартай боловсрол олгох үйл хэрэгт хортой нөлөөлдөг."
blog
09 10-р сар
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ЦУВРАЛ ЗӨВЛӨМЖ 4
“Харамсалтай нь бид амьдралын төлөө биш, сургуулийн төлөө л сурч байна”, Сенека
blog
09 10-р сар
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ЦУВРАЛ ЗӨВЛӨМЖ 5
“Бидний өнөөгийн түвшний оюун ухаанаар бий болсон асуудлуудыг тэр түвшний сэтгэлгээгээр шийдэж болохгүй”, Алберт Энштейн
blog
09 10-р сар
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ЦУВРАЛ ЗӨВЛӨМЖ 6
“Инноваци гэж шинэ мэдлэгийг баялаг болгон хувиргах цогц үйл явцыг хэлнэ.” Инновацийн тухай хууль
blog
14 1-р сар
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ЦУВРАЛ ЗӨВЛӨМЖ 7
“Таны нэмж эзэмшсэн ур чадвар бүр таны амжилтыг хоёр дахин өсгөнө.” Скотт Адамс
blog
14 1-р сар
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ЦУВРАЛ ЗӨВЛӨМЖ 8
“Мэдлэгийн хэмжээ бус, чанар чухал. Хамгийн хэрэгтэй чухал зүйлийг мэдэхгүй мөртлөө маш их зүйл мэддэг байж болно.” Лев Толстой
blog
14 1-р сар
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ЦУВРАЛ ЗӨВЛӨМЖ 9
“Том зорилт өндөр амжилтанд хүргэнэ.”
blog
14 1-р сар
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ЦУВРАЛ ЗӨВЛӨМЖ 10
“Ийм эрх чөлөө байгаагүй бол Шекспир, Гётё, Ньютон, Фарадай, Пастер, Листер нарын хэн ч байхгүй байсан.” А.Эйнштейн
blog
14 1-р сар
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ЦУВРАЛ ЗӨВЛӨМЖ 11
“Удирдагч бол зөв зүйл хийдэг, менежер бол аливаа зүйлийг зөв хийдэг.” Питер Друкер
blog
14 1-р сар
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ЦУВРАЛ ЗӨВЛӨМЖ 12
“Тогтвортой хөгжлийн бүх зорилго нь эцсийн эцэст боловсролтой холбоотой.” Малала Юсафзай